Ruch Światło-Życie

 
Ruch Światło-Życie (Foz Zoe) inaczej zwany OAZA to jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.
Założycielem ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice oraz członków instytutów świeckich. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.
Jego głównym celem są bliskie spotkania z Panem Bogiem. Przewiduje cotygodniowe spotkania w małych grupach formacyjnych. 
Witraż w kaplicy Chrystusa Sługi w Krościenku nad Dunajcem na Kopiej Górce (Centrum Ruchu Światło-Życie), przedstawiajšcy FOSKE – czyli, popularnie nazywany przez oazowiczów krzyż FOZ-DZOE (Światło-Życie)
Akt Poświęcenia Ruchu Światło – Życie Niepokalanej Matce Kościoła

Niepokalana, Matko Kościoła Wyznajemy, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości pierwsza Oaza Niepokalanej oddana pod 
Twoją opiekę rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch Oazy i wywodzący się z niego ruch Światło-Życie. 
Wyznajemy, że Twoja postawa bezgranicznego, oblubieńczego oddania się w miłości Chrystusowi jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym. Ponieważ jesteś Niepokalaną 
Oblubienicą Słowa, zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim w szczytowej godzinie na krzyżu, dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła. 
Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą żywotności i płodności Kościoła – Matki. Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem – Matką, o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości. 
Jesteśmy przekonani, że całe dzieło Oazy opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu, jak wychowanie swoich uczestników do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom. 
Jesteśmy przekonani, że taka postawa jest źródłem nowego życia; dlatego też słuszne jest, abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie, błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje. Jesteśmy przekonani głęboko, że o tyle tylko, staniemy się „Oazą Żywego Kościoła”, o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele. 
Przyjmij więc jako swoją rzecz i własność wszystkich, którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły na diakonię ruchu Światło-Życie. 
Przyjmij wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów, którzy pragną służyć w ramach ruchu wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła. Przyjmij wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w Oazie oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia i udziel im łaski wytrwania. 
Przyjmij także, jako swoją rzecz i własność, to miejsce, gdzie wszystko ma służyć dziełom podejmowanym przez Ruch dla odnowy Kościoła, i spraw, aby mogło ono bez przeszkód służyć tylko tej sprawie. 
Niepokalana Matko Kościoła; bądź również Matką dzieła Oazy i Ruchu Światło-Życie. 
Amen. 

Dnia 11 czerwca 1973 r w Krościenku n. Dunajcem.Krucjata Wyzwolenia Człowieka 


MODLITWA KWC
Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca. Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego – Ojcu. W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie sługą Bożym, Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie.
Amen. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *